Taidealan digitaalinen ulottuvuus

Voisi kuvitella, että taide ei ole taloudellisesti kiinnostava ala tällä hetkellä. Kuka olisi kiinnostunut taidemaalareista? Kellä edes olisi varaa sijoittaa taidehankintoihin? Tosiasiassa taidemarkkinat ovat kuitenkin isot ja niille on yhä suurempaa kysyntää digitaalisessa ympäristössä. Kun eri tahot, galleriat, taiteilijat, ostajat ja muut taidetta kulttuurimielessä kuluttavat ihmiset kootaan yhteen digitaalisin keinoin kuten esimerkiksi hyödyntämällä CRM-menetelmää https://www.lime-technologies.com/fi/, taidealan potentiaalisuus myös liiketaloudellisesti tuottavana toimintana yleistyy.

Entisajan Suomessa menestyi vain raskas teollisuus. Sotakorvausten maksamiseen jatkosodan jälkeen tarvittiin paljon rahaa ja valtion taloutta alettiin rakentaa raskaan teräs- ja paperiteollisuuden varaan. Suomessa tuotettiin metsäteollisuustuotteita, paperia ja puuta, ja toisaalta rakennettiin järeitä laivoja ja jäänmurtajia. Teollisuusala on pitkään ollut se, joka on tuonut verotulot Suomeen. Kun maailman talous alkoi 1980-luvulla pyöriä enemmän kulutustuotteiden ympärillä, talouden kenttä alkoi muuttua. Seuraavaksi tulivat digitaaliset uudistukset, kun sekä tietoverkot että internet valtasivat alaa 1990-luvun alusta alkaen. Maailma tuli jokaiseen kotiin, voidaan sanoa. Tämän jälkeen esimerkiksi maantieteelliset esteet eivät rajoittaneet henkilön harrastusten valintaa. Vaikka olisi asunut korpimaisemassa metsien ja peltojen takana, oli mahdollista löytää omat kiinnostuksen kohteensa maailmalta. Taidemaailma levittäytyi internetin kautta yhä useampien ulottuville. Digialalla kehittyivät samaan aikaan valmiudet yhä parempaan asiakashallintaan https://www.lime-technologies.com/fi/ erilaisten teknologioiden myötä.

Samaan aikaan kaupungistumisen myötä elämystalous kasvoi. Ihmiset mieltyivät kiertelemään viikonloppuisin kahviloissa ja gallerioissa. Keramiikka, grafiikka ja erilaiset taidesuuntaukset nousivat keskusteluun ja yleiseen tietouteen. Korkeakoulutuksen saaneita ihmisiä alkoi olla yhä enemmän ja kiinnostunut asiakaskunta kasvoi. Gallerioiden ja taidekeskusten ongelmaksi alkoi tulla pikemminkin se, miten hallita yhä kasvavat asiakasvirrat. Tarvittiin uusia palveluita, joiden kautta luoda verkostoja eri tahojen välille. auttaa verkostojen luomisessa.

Asiakashallinnassa asiakas on keskiössä

Nykyaikainen asiakas on tottunut hyvään palveluun. Asiakastyö lähtee siitä hetkestä, jolla hänet houkutellaan palvelun käyttäjäksi tai tuotteen ostajaksi. Toisin sanoen kyse on mainonnasta ja viestinnästä. Kun asiakas on tavoitettu, hänestä kannattaa pitää kiinni. Tässä tulevat kysymykseen erilaiset nykyaikaiset digitaaliset keinot, jolla asiakas voidaan sitouttaa yritykseen vielä senkin jälkeen, kun hän on tehnyt ostoksen. Yksinkertaisimmillaan on kysymys asiakasrekisterin luomisesta. Lainsäädäntö edellyttää, että jokaiselta kysytään ostoshetkellä lupa myöhempään markkinointiin. Esimerkiksi verkkokaupassa tämä hoidetaan yleisimmin vaatimalla rasti oikeaan kohtaan markkinoinnin sallimiseksi. Jos markkinointi on liian usein toistuvaa tai se ei anna asiakkaalle mitään lisäarvoa, asiakas voi menettää kiinnostuksensa. Siksi on tärkeää pitää asiakkuutta yllä erilaisilla mielenkiintoisilla tavoilla. CRM on keino saada tietää asiakkaasta mahdollisimman paljon. Tällöin mainonnan kohdistuminen https://www.lime-technologies.com/fi/ oikein on todennäköisempää ja lopputuloksena on tyytyväinen asiakas.

Tänä päivänä on entistäkin tärkeämpää, että työntekijät säilyvät motivoituneina. Toimivilla tietokoneratkaisuilla pidetään huolta siitä, että työntekijöiden arvokas aika ei mene hukkaan. Kun asiakastietokannat ovat kunnossa, työn tekeminen on helpompaa ja motivoi uusiin onnistuneisiin myyntitapahtumiin. CRM-järjestelmän kautta pidetään kontaktit kunnossa sekä yrityksen sisällä että ulospäin asiakaskuntaan. Toimiva, dynaaminen yritys saa tuloksia, jotka tyydyttävät niin ostanutta asiakasta. Taidealalla työtä voisi konkretisoida siten, että asiakas on ensivaiheissa saanut netin kautta idean galleriasta, jossa voisi vierailla kaupunkimatkallaan. Kun galleriassa on käyty ja suoritettu jokin ostos, myynti jää tietoon CRM-järjestelmään ja vielä pitkään vierailun jälkeenkin asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä ja tarjota hänelle uusia mahdollisuuksia suorittaa taideostoksia tai vierailla uusissa vastaavanlaisissa, juuri häntä miellyttävissä gallerioissa. Parhaimmillaan CRM-järjestelmät luovat pitkäaikaisia, tyytyväisiä asiakassuhteita myös taidealalla.

restimpo