Miksi taide on niin suosittua?

Taiteen suosimiseen on monia syitä. Taide tuo elämään ripauksen luksusta ja se saattaa toimia jopa terapiamuotona. Suomalaiset tuntuvat arvostavan taidetta ja olevan sitä mieltä, että ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys paranevat oikein valitun taiteen avulla. Kerromme tällä sivulla erilaisista syistä, miksi taidetta kannattaa suosia.

Suomalaiset arvostavat julkista taidetta

Suomessa julkinen taide saa osakseen vahvaa arvostusta sekä tukea. Oman kotiseudun taideteoksilla on monelle aivan erityistä arvoa. Rakennushankkeeseen voidaan pyrkiä jopa tuomaan positiivista näkyvyyttä monin tavoin paikallisen taiteen keinoin. Koska ammattitaiteilijaa voidaan syystä pitää oman alansa huippuna, on hänen näkemyksellään merkitystä rakennushankkeissa. Voidaan sanoa, että näin rakentamiseen saadaan aivan uudenlaista laatua. Suomessa arvostetaan mahdollisuuksien tasa-arvon periaatetta, mikä saattaa liittyä myös julkisen taiteen arvostukseen, onhan tällainen taide tasa-arvoisesti kaikkien ihailtavissa.

Taide näkyy suomalaisten arjessa monin tavoin

Taiteen voidaan myös sanoa näkyvän suomalaisten arjessa monin tavoin. Tutkimusten mukaan jopa 70% Suomen asukkaista pitää kuvataidetta tärkeänä osana arkisia ympäristöjään. Niinpä taide onkin vahvasti näkyvillä esimerkiksi työpaikoilla, kirjastoissa sekä kouluissa. Jopa 90% suomalaisen mielestä taide tarjoaa elämyksiä ja lähes 80% suomalaisista on sitä mieltä, että taiteen avulla voidaan parantaa ympäristön turvallisuutta sekä viihtyisyyttä. Joissakin tutkimuksissa on todettu, että rumat rakennukset joutuvat kauniita rakennuksia helpommin ilkivallan kohteiksi, joten tästäkin syystä olisi tärkeää kiinnittää huomiota rakennusten ulkonäköön sekä siihen, että ne sopivat ympäristöönsä.

Kotimaisessa rakennetussa ympäristössä taide näkyykin merkittävällä tavalla. Meillä esiintyy sekä rakenteisiin integroitua taidetta että rakennuksista löytyviä itsenäisiä taideteoksia. Toisinaan taidetta voi löytää yllättävistäkin paikoista, kuten kaduilta, puistoista tai rakennusten välitiloista. Taideteosta voidaan pitää jopa osoituksena siitä, että arvostamme yhteistä ympäristöämme.

Rakennushankkeet hyötyvät monin tavoin siitä, että taide on mukana hankkeessa tavalla tai toisella. On sanomattakin selvää, että hyvällä arkkitehtuurilla voidaan lisätä rakennuskohteen arvoa sekä ihmisten rakennusta kohtaan tuntemaan mielenkiintoa. Mutta myös taide pystyy parhaimmillaan samaan. Jo suunniteltaessa uutta rakennusprojektia voidaan taidetta käyttää saamaan projektille positiivista huomiota.

Taide voi auttaa vähentämään rakennusvaiheen aiheuttamia haittoja sekä luomaan alueellista identiteettiä

Kun projekti on työmaavaiheessa, aiheuttaa se helposti erilaisia meluhaittoja sekä häiritsee alueen ulkonäköä. Tässäkin kohtaa taide voi tulla avuksi. Esimerkiksi väliaikaiset taideteokset voivat nimittäin pehmentää rakentamisen aikaan saamia haittoja. Joskus on käynyt jopa niinkin, että asukkaat ovatkin ihastuneet näihin väliaikaisiksi tarkoitettuihin taideteoksiin ja toivoneet, että ne saavat jäädä paikoilleen myös rakennuksen valmistuttua. Parhaimmillaan tällaisista taideteoksista on muodostunut alueen tärkeitä maamerkkejä, jotka ovat mukana luomassa alueen identiteettiä.

Julkisen taiteen ehdoton etu on se, ettei tällaisen taiteen ihastelemiseksi tarvitse maksaa pääsymaksuja eikä noudattaa aukioloaikoja. Kuka tahansa voi siis ihastella tällaista taidetta milloin tahansa. Mediahuomion saamisessa taideteokset ovat oivallinen keino.

Arkkitehdin ja taiteilijan yhteistyö sujuu yleensä saumattomista – ovathan molemmat visuaalisen alan ammattilaisia. Tällainen yhteistyö voikin olla erityisen antoisaa pyrittäessä luomaan visuaalisesti kauniita rakennuksia, jotka sopivat ympäristöönsä saumattomalla tavalla. Rakennusten ulkonäkö ei ole yhdentekevä asia. Jos ajattelet vaikkapa sairaalaa. Kumpaan sairaalaan luottaisit enemmän; viimeisen päälle huoliteltuun sairaalaan, joka loisi kuvan ammattimaisesta osaamisesta vai sairaalaan, jossa kaikki olisi ulkoisesti rempallaan?

restimpo