Mitä on kuvataideterapia?

Masennus, ahdistus sekä vaikeiden tilanteiden aiheuttama henkinen umpikuja ovat valitettavan yleisiä vaivoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Apua onkin osattava hakea ajoissa ja monesti jonkinlaisesta terapiasta voi olla hyötyä. Monien muiden hyvien ominaisuuksiensa lisäksi taidetta voidaan käyttää myös terapiavälineenä – puhutaankin kuvataideterapiasta sekä kuvataidepsykoterapiasta. Mistä oikein on kyse? Kerromme näistä terapiamuodoista tällä sivulla. Jos siis kuvataiteen käyttäminen terapian keskeisenä välineenä kiinnostaa, kannattaa jatkaa lukemista.

Millaista toimintaa on kuvataideterapia?

Kuvataideterapiaa tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset ja vuorovaikutus tapahtuu terapeutin sekä asiakkaan välillä sanallisen sekä kuvallisen ilmaisun kautta. Mielikuvia pyritään terapian aikana visualisoimaan kuvataiteen kautta. Tavoitteena on auttaa asiakasta käsittelemään tunteitaan ja ajatuksiaan ja kuvallinen ilmaisu tarjoaa tähän oivan väylän. Asiakkaan tekemiä kuvallisia teoksia voidaan katsoa yhdessä terapeutin kanssa ja niistä voidaan keskustella. Kuva luo pohjan keskusteluille ja sen avulla on tavallista helpompaa pukea sanoiksi omat ajatukset ja tunteet. Psyykkisen kasvun ja kehityksen tukeminen on kuvataideterapian tärkeä tavoite. Olisi tärkeää, että ihmisellä olisi kyky tutkiskella itseään ja juuri tähän hänelle yritetään antaa mahdollisuus kuvataideterapian kautta. Kun henkilö osaa tutkiskella itseään ja ymmärtää omia tunteitaan ja ajatuksiaan, on hänellä entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tekemiinsä ratkaisuihin. Taideprosessi voikin olla erityisen terapeuttinen.

Mitä on kuvataidepsykoterapia?

Kuvataidepsykoterapian tavoitteet ovat hyvin pitkälti samoja kuin kuvataideterapian tavoitteet, mutta tämä terapianmuoto on yleensä tiiviimpi ja pitkäkestoisempi kuin kuvataideterapia; terapian tavoitteena onkin päästä vieläkin syvemmälle itsetutkiskelussa sekä itsetuntemuksessa kuin kuvataideterapian avulla. Tunteiden käsittely kuvataiteen kautta on keskeinen terapiamuoto myös kuvataidepsykoterapiassa.

Kyseessä on itsenäinen hoitomuoto, jota on tarjolla etupäässä yksityisellä sektorilla. Terapian kulujen kattamiseksi on mahdollista hakea kuntoutustukea Kelalta.

Miten taideterapia eroaa kuvataideterapiasta?

Taideterapiassa voidaan käyttää hyväksi myös muita taiteenmuotoja kuin kuvataidetta. Esimerkiksi musiikki, kirjallisuus tai luova tanssi sopivat hyvin omien tunteiden ja ajatusten ilmaisumuodoiksi kuvataiteen ohella. Ammattimainen taideterapiatoiminta alkoi 1960-1970-lukujen aikana.

Taideterapiasta esiintyy useita erilaisia suuntauksia. Terapia voi olla toiminnallista ja tukea antavaa tai analyyttista. Kun korostetaan terapian toiminnallisuutta, on esteettisyydellä ja taiteella suuri merkitys. Tällöin ajatellaan, että jo pelkästään teoksen valmistaminen saattaa lieventää potilaan kokemia oireita. Terapeuttiset tavoitteet korostuvat esteettisten sijaan puhuttaessa tukea antavasta taideterapiasta ja analyyttisessa psykoterapiassa on tallista työstää asiakkaan tekemiä teoksia samaan tapaan kuin unia. Tällöin tavoitteena on, että asiakas pystyisi oivaltamaan taiteen avulla aivan uudenlaisia asioita omasta persoonallisuudestaan. Voidaan myös puhua humanistisista, psykodynaamisista, kognitiivisista, behavioraalisista ja narratiivisista lähestymistavoista.

Pohdittaessa taideterapiamuodon valintaa onkin tärkeää tiedostaa, että taideterapia-sanaa käytetään usein tarkoittamaan melko monenlaisia terapiamuotoja. Tästä syystä onkin hyvä tutustua terapian sisältöön ennen valinnan tekemistä.

restimpo