Millaista oli bysantin taide?

Tutustumme tällä sivulla lyhyesti Bysantin taiteeseen. Kyseinen taidetyyli vallitsi aikoinaan Bysantin valtakunnassa ja se sisälsi monia mielenkiintoisia piirteitä. Tyylin katsotaan syntyneen Itä-Rooman keisarikunnassa ja sen pohjana pidetään hellenismiä.

Mihin Bysantin taide pyrki?

Bysantin valtakunnassa taide palveli hovia ja kirkkoa, joten sen tehtävänä oli ilmaista taivaallista maailmaa sekä valtaa. Sama koski valtakunnan arkkitehtuuria. Tämän vuoksi taiteen aiheet olivat etupäässä uskonnollisia. Kristusta esiintyviä aiheita esiintyi paljon.

Millainen tyyli oli ominaista Bysantin taiteelle?

Itämaiset vaikutteet sekä klassisuus yhdistyivät Bysantin taiteessa mielenkiintoisella ja ainutlaatuisella tavalla. Tämän vuoksi esimerkiksi jäykkyys, kultillisuus sekä hierarkkisuus olivat korostuneessa asemassa. Teokset olivat koristeellisia sekä hengellisiä. Mystisyys oli teoksille tyypillistä ja figuurit kuvattiin usein suoraan edestä siten, että kuvaustapa oli tietyllä tavalla seremoniallinen. Esitystapa oli melko abstrakti ja esimerkiksi taustat saattoivat olla viitteellisiä. Mosaiikkeja käytettiin taiteessa paljon. Myös ikoneita ja seinämaalauksia tehtiin paljon ja niitä käytettiin runsaasti kirkkojen sisällä. Kirjamaalaus oli ajalle tyypillinen uusi taidemuoto. Vaikutteita taide sai varhaiskristillisestä taiteesta sekä itämaisesta ja myöhäisantiikin taiteesta. Bysanttilaisen taiteen perinteet näkyvät yhä edelleenkin ortodoksisen kirkon taiteessa ja erityisesti ortodoksien ikonitaiteessa.

restimpo